بتونیر 750 لیتری

بتونیر 750 لیتری

برقی

دو موتوره

جک هیدرولیکی پاکت

الکتروگیربکس گردش دیگ