میکسر ناریساز

میکسر ناریساز

مخصوص بتون بلوک زنی

آماده به کار

با تابلو برق سه فاز