بلوک زن اصفهان

بلوک زن هیدرولیک

ساخت اصفهان

با قالب 15

به همراه یک دستگاه سنبه و قالب یدکی 10