دامپر کمرشکن

دامپر کمرشکن دو دیفرانسیل

بنفورد

T.T.50

با موتور لیستر 3 سیلندر

با گیربکس قدرتی

ترمزهای قفل کن

تمام هیدرولیک