انواع بتونیر ملات ساز

انواع بتونیر ملات ساز

دست دوم

250لیتری

350لیتری

برقی و موتوری