دامپر یک طرف

دامپر یک طرف

ارزان قیمت

مناسب برای حمل نخاله

مناسب برای استفاده در دامداری ها

با موتور هاتص

قیمت 3.300.000 تومان