دیزل ژنراتور کامینز 300

دیزل ژنراتور کامینز

میل لنگ استاندارد

ژنراتور اصلی

300KVA

45.000.000 تومان