دیزل ژنراتور درمن 312

درمن سوپردار استاندارد

6QT

کوپله فابریک

ژنراتور دلکو آمریکایی

312KVA