دیزل ژنراتور لیستر 75

دیزل ژنراتور لیستر 107

اصل انگلیسی

شاسی فابریک لیستر

ژنراتور استامفورد سوسماری 75 کا وا آ

11.500.000 تومان