دیزل ژنراتور پرکینز 40

پرکینز چهار سیلندر انگلیسی

کوپله شده با شاسی و باک فابریک

ژنراتور 40 کا وا آ استامفورد