موتوربرق دست دوم - دیزل ژنراتور دست دوم - ژنراتور کارکرده

دیزل ژنراتور دست دوم

دیزل ژنراتور کار کرده


دیزل ژنراتور دست دوم لیستر
دیزل ژنراتور کمنز
دیزل ژنراتور کارکرده چینی
دیزل ژنراتور دست دوم دویتس

160KVA

120KVA

30KVA

160KVA


دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور پرکینز
دیزل ژنراتور کارکرده دو سیلندر
دیزل ژنراتور دست دوم طرح داف

30KVA

40KVA

10KVA

65KVA

 

ژنراتور دست دوم

مویور برق دست دوم

موتور برق دیزلی بنز

دیزل ژنراتور لیستر

موتور برق بنزینی

موتور برق گازوییلی

30KVA

75KVA بوش آلمان

3 فاز

دیزل ژنراتور کار کرده

موتور برق میتسوبیشی

موتور برق خانگی

موتور برق دیزلی

موتور برق گازوییلی

3.5KW

هوندا ژاپن

موتور آلمانی

چینی


موتور برق گازوییلی

دیزل ژنراتور درمن

دیزل ژنراتور ولوو

موتور برق لیلاند

هندی

312KVA

125KVA

125KVA

موتور برق دست دوم

موتور برق کارکرده


موتور برق کارکرده فورد

دیزل ژنراتور دست دوم کامینز

 

موتور برق دست دوم پطر

 

موتور جوش دست دوم موزا

40KVA

300KVA

30KW
350A


دیزل ژنراتور پرکینز

دیزل ژنراتور کاترپیلار

دیزل ژنراتور داف

دیزل ژنراتور پرکینز

380KVA

220KVA

200KVA

50KVA


موتور برق دست دوم

ELEMAX

SHANERAY


در حد نو

موتور برق کارکرده 3900

موتور برق استارتی